השנים האחרונות

בשנותיו האחרונות הציורים פסקו להיות דידקטיים, כל ציור היווה מעין טיול קצר ביותר.
כשהוא התחיל בטיול, לא ידע הוא מתי יגיע הציור לסיומו, מה תהיה הצבעוניות שלו ?האם הציור יהיה פיגורטיבי מאוד ?
או שהצורות תהיינה מופשטות יותר. נוצרו מוטיבים נוספים, בהם יוסף נכנס לחנויות, לקניונים ולגלריות.