מחוות

נדבך נוסף במקורות ההשראה ליצירתו של גטניו היו הציירים האהובים עליו, אשר השפיעו על עבודתו בתקופות שונות והוא עסק בהם בדרך של מחווה או ציטוט או פרודיה או תמריץ לשינוי וכיוצא באלה. בין האמנים להם נהג לצייר מחוות ניתן למצוא את: פיקאסו, סוטין, גרוס, בונרד וכיו"ב.