fbpx

גלריה מציוריו של יוסף גטניו:

ציוריו של יוסף גטניו מושפעים מהזרם האבסטרקטי לירי וכן ומהתקופה הפוסט-אימפרסיונסיטית.

הם יכולים להיות מופשטים אך במידה מסוימת עדין פיגורטיביים.

תהליך הציור התחיל בד”כ ההתרשמות מהירה וספונטנית והמשיך בתכנון רב.

גלילה לראש העמוד